Årsmøde 2011 af Jack Øgendahl

Årsmøde i Dansk Selskab for Odontofobi.

Jack Øgendahl, tandlæge

For andet år afholdt DSO den 28 maj sit årsmøde på Parkhotel i Odder. Formand
Else Baden Jensen bød velkommen til de 30 deltagere, et flot fremmøde ud af 53
medlemmer. Foreningen, der er for hele tandplejeteamet, er nu etableret med en
hjemmeside, hvor alle kan søge oplysning om formål, gode råd, aktiviteter, læse
artikler, og få kontakt til medlemmer og behandlingsmuligheder.

Dagens hovedemne var en introduktion til mindfullness meditation (MBKT)
ved tandlæge, psykoterapeut og MBKT instruktør Mariann Lundgren Andersen,
set i relation til at arbejde med behandlingsangste, børn, unge og voksne, og
betydningen af selv at være i balance uden stress. Med foredrag og indlagte
øvelser om formiddagen, og workshop om eftermiddagen med mulighed for
nærmere at afprøve teknikken.
MLA fortalte først levende om sit virke som aktiv
tandlæge i Danmark over et
ophold i Indien og tilbage igen, med mange spændende udfordringer gennem
årene, med en bagage bestående af mesterlære i meditation, gestaltterapi,
studier i filosofi, teologi og psykologi, der førte frem til en i dag etableret
psykoterapeutisk praksis med samtaleterapi, parterapi og sjælesorg.
Herefter fulgte en indføring i tanker bag mindfullness, om angst som en del af
vore betingede reflekser, den afsmittende effekt på patienten ved som behandler
at være i balance gennem meditation, den vigtige opmærksomhedstræning,
teorier og neurologiske mekanismer bag meditation, gennemgang af den
kognitive diamant, om eksistentielle livsvilkår, og senere om hjernetræning og
hjernens funktioner.
Undervejs var der indlagt små sekvenser med mulighed for at afprøve
meditationsøvelser. Der er dokumenteret helende virkning ved brug af
mindfullness på en lang række sygdomme, bl.a. fibromyalgi, træthedssyndrom,
kronisk piskesmæld,
spiseforstyrrelser, cancer og parkinson.

Eftermiddagen startede med, at tandlæge Rikka Poulsen og psykolog Søren
Staugaard fremlagde resultaterne af en netop afsluttet prospektiv undersøgelse
af effekten på en kort intensiv behandling i daglig praksis af patienter
med tandlægeskræk. Den praktiske del af undersøgelsen blev foretaget på
tandklinikken i Hjelmensgade i Århus i 2007-2009, og den videnskabelige del
blev siden bearbejdet af psykologer på Århus Universitet. I undersøgelsen,
som med sine 106 patienter er en af de største på området, og den første
herhjemme, rejses spørgsmålene: virker kort intervention, hvem virker den
overfor, og er virkningen langtidsholdbar. Desværre var der afsat alt for kort

2

tid til en mere uddybende dialog mellem de to ansvarlige og mødedeltagerne,
men undersøgelsen vil forhåbentlig blive publiceret inden længe i diverse
fagtidsskrifter, hvorved det bliver muligt at nærlæse resultaterne.
Kurset
fortsatte med to workshops. Den ovenfor omtalte i mindfullness
meditation ved MLA. Den anden omhandlede TAT – Tapas Acupressure
Technique ved tandlæge og psykoterapeut Else Baden Jensen. TAT er en
overraskende hurtig og effektiv helingsmetode, som kan anvendes på et bredt
spektrum af problemer spændende fra voldsomme traumer og post traumatisk
stress til allergier og fobier. Metoden er let at lære og kan anvendes til
selvbehandling med stort udbytte. Børn har stor glæde af metoden og reagerer
oftest med en hurtigere heling end voksne.
Til slut blev dagen rundet af med dannelse af lokale erfa-grupper samt
evaluering. Næste møde i foreningen bliver generalforsamling i oktober.

Categories: Referater Tags: Tags: , , ,