TAT workshop, årsmøde 2011

Referat af TAT.

Efter en dejlig formiddag med fuldt nærvær var vi klar til en eftermiddag med introduktion til TAT.

Else Baden Jensen lavede først en kort introduktion til behandlingsmetoden hvorefter det blev tid til at prøve behandlingen på egen krop.

Vi skulle hver især tænke på et problem som skulle behandles. Det kunne være af både fysisk eller psykisk karakter. Det ville være lyv ikke at sige at lokalet var præget af en del skepsis. Hvordan kunne noget så simpelt virke? Som vi kom længere og længere ind i behandlingsforløbet, blev flere af os dog overbeviste. TAT havde en effekt.
Vi sluttede eftermiddagen med en lyst og en nysgerrighed til at læse, afprøve og undersøge mere om TAT.

Matilde Brandt.

Categories: Referater Tags: Tags: , , ,

Årsmøde 2011 af Jack Øgendahl

Årsmøde i Dansk Selskab for Odontofobi.

Jack Øgendahl, tandlæge

For andet år afholdt DSO den 28 maj sit årsmøde på Parkhotel i Odder. Formand
Else Baden Jensen bød velkommen til de 30 deltagere, et flot fremmøde ud af 53
medlemmer. Foreningen, der er for hele tandplejeteamet, er nu etableret med en
hjemmeside, hvor alle kan søge oplysning om formål, gode råd, aktiviteter, læse
artikler, og få kontakt til medlemmer og behandlingsmuligheder.

Dagens hovedemne var en introduktion til mindfullness meditation (MBKT)
ved tandlæge, psykoterapeut og MBKT instruktør Mariann Lundgren Andersen,
set i relation til at arbejde med behandlingsangste, børn, unge og voksne, og
betydningen af selv at være i balance uden stress. Med foredrag og indlagte
øvelser om formiddagen, og workshop om eftermiddagen med mulighed for
nærmere at afprøve teknikken.
MLA fortalte først levende om sit virke som aktiv
tandlæge i Danmark over et
ophold i Indien og tilbage igen, med mange spændende udfordringer gennem
årene, med en bagage bestående af mesterlære i meditation, gestaltterapi,
studier i filosofi, teologi og psykologi, der førte frem til en i dag etableret
psykoterapeutisk praksis med samtaleterapi, parterapi og sjælesorg.
Herefter fulgte en indføring i tanker bag mindfullness, om angst som en del af
vore betingede reflekser, den afsmittende effekt på patienten ved som behandler
at være i balance gennem meditation, den vigtige opmærksomhedstræning,
teorier og neurologiske mekanismer bag meditation, gennemgang af den
kognitive diamant, om eksistentielle livsvilkår, og senere om hjernetræning og
hjernens funktioner.
Undervejs var der indlagt små sekvenser med mulighed for at afprøve
meditationsøvelser. Der er dokumenteret helende virkning ved brug af
mindfullness på en lang række sygdomme, bl.a. fibromyalgi, træthedssyndrom,
kronisk piskesmæld,
spiseforstyrrelser, cancer og parkinson.

Eftermiddagen startede med, at tandlæge Rikka Poulsen og psykolog Søren
Staugaard fremlagde resultaterne af en netop afsluttet prospektiv undersøgelse
af effekten på en kort intensiv behandling i daglig praksis af patienter
med tandlægeskræk. Den praktiske del af undersøgelsen blev foretaget på
tandklinikken i Hjelmensgade i Århus i 2007-2009, og den videnskabelige del
blev siden bearbejdet af psykologer på Århus Universitet. I undersøgelsen,
som med sine 106 patienter er en af de største på området, og den første
herhjemme, rejses spørgsmålene: virker kort intervention, hvem virker den
overfor, og er virkningen langtidsholdbar. Desværre var der afsat alt for kort

2

tid til en mere uddybende dialog mellem de to ansvarlige og mødedeltagerne,
men undersøgelsen vil forhåbentlig blive publiceret inden længe i diverse
fagtidsskrifter, hvorved det bliver muligt at nærlæse resultaterne.
Kurset
fortsatte med to workshops. Den ovenfor omtalte i mindfullness
meditation ved MLA. Den anden omhandlede TAT – Tapas Acupressure
Technique ved tandlæge og psykoterapeut Else Baden Jensen. TAT er en
overraskende hurtig og effektiv helingsmetode, som kan anvendes på et bredt
spektrum af problemer spændende fra voldsomme traumer og post traumatisk
stress til allergier og fobier. Metoden er let at lære og kan anvendes til
selvbehandling med stort udbytte. Børn har stor glæde af metoden og reagerer
oftest med en hurtigere heling end voksne.
Til slut blev dagen rundet af med dannelse af lokale erfa-grupper samt
evaluering. Næste møde i foreningen bliver generalforsamling i oktober.

Categories: Referater Tags: Tags: , , ,

Årsmøde 2011 af Alice Kristensen

Referat fra årsmøde DSO (dansk selskab for odontofobi) 28.5.2011

For 2. gang i dso´s historie løb et årskursus af stablen. En herlig Maj dag mødtes ca. 40 tandplejere, tandlæger og en enkelt klinik assistent op til kursus. Alle med samme interesse. At forebygge og behandle tandlæge angst.
Temaet på dette års kursus var Meditativ Mindfulness.
Når man arbejder med angste patienter, er det meget vigtigt at vi som behandlere er nærværende og opmærksomme. Mariann Lundgren Andersen, mindfulness træner, Tandlæge, MBCT, MBST, gav os et mindre intro kursus, både i teorien bag mindfulness og i de mere praktiske ting, som kan hjælpe på vej til en bedre meditation.
Som behandler er det tilfredsstillende at gøre noget godt for patienterne. Men det er svært at være ”god” ved patienterne, hvis man ikke er ”god” ved sig selv. Dette skal forstås som, at vi er nødt til selv at være rolige, fordomsfrie, bevidste, tilstede i
nuet når vi har patienterne i stolen. Ellers når vi ingen vegne med dem. Meditation har hjulpet mange behandlere til at finde roen, være opmærksomme på en bestem måde. Når vi har urolige/angste patienter i stolen, kan det være svært ikke at lade sig påvirke af fortiden. Vi har tanker, der hurtigt rutsjer tilbage til situationer, hvor panik måske er opstået eller behandlingen på andre måder er kørt af sporet. Ved meditation kan man træne sin hjerne op til at anerkende disse tanker, men også flytte dem væk fra fokus. Kun derved kan der blive fokus på opmærksomheden omkring den aktuelle patient.

Du kan ændre en oplevelse i stolen, bare ved den måde du er opmærksom på.

Men meditativ mindfulness kan desværre ikke læres bare ved en lille introdag. Det tager minimum 8 uger. Vi fik i løbet af dagen prøvet flere gange at ”meditere”. Mariann ringede 3 gange med små buddhistiske klokker, og førte os ind i meditationens verden med sin blide og rolige stemme. Efter at have
prøvet dette på egen krop, kan jeg godt forstå, at de kræver både indre og ydre ro at kunne meditere. 

Efter en lækker frokost blev der løftet sløret for en helt ny, endnu ikke offentliggjort, prospektiv undersøgelse.
Rikka Poulsen, tandlæge, psykoterapeut MPF og Søren Staugaard, cand.psych., PhD, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, har undersøgt :

  • Om kort intensiv terapeutisk behandling inden tandbehandling virker?
  • Hvem virker den så på? (kan man være FOR bange?)
  • Er virkningen langtidsholdbar?

I undersøgelsen deltog 102 patienter. 73 % kvinder. Aldersgennemsnittet var 41 år.
Uden at løfte sløret alt for meget, kan man roligt sige at terapeutiske samtaler inden tandbehandling virker ret godt på behandlingsangste patienter. En undersøgelse, den første af sin art i Danmark, som vi glæder os rigtig meget til bliver offentliggjort.

Eftermiddagen var delt op i 2 mindre sessions man kunne melde sig til:
n

  1. Mindfulness meditation, med flere meditations seancer, samt yderligere teori.
  2. TAT- Tapas Acupressure Technique/ Tandlæge og psykoterapeut Else Baden-Jensen. – En overraskende hurtig og effektiv helingsmetode, som anvendes til problemer som voldsomme traumer, post traumatisk stress, allergier og fobier. www.TATLife.com

Afslutningsvis blev vi delt op i små regionsgrupper, med et lille gruppearbejde.
En rigtig god dag i Odder med at super godt program. Undertegnede gik meget afstresset og i fuld balance derfra, med stort mod til at gå hjem og om ikke mediterer, så tage mange af redskaberne med ind på klinikken.
Håber vi ses næste år til årsmøde i maj i DSO. Se mere på www.odontofobi.org

Kærlig Hilsen
Alice Kristensen. Tandplejer

Categories: Referater Tags: Tags: , , ,

Referat årsmøde 24.april 2010

Dansk Selskab for Odontofobi
Referat af Årsmøde 2010 af Sabine Mikkelsen

Peter Mortensen med Relationens betydning

Peter Mortensen arbejder normalt ikke med tandlæger eller tandlægeangst. Det gjorde at han havde en anden og meget inspirerende vinkel på behandler og patient.

Alle vores liv har en grundkonflikt, den mellem om vi skal samarbejde eller skal holde på vores integritet.

Det er også her han deler de behandlingsangste op i to grupper.
“Oversamarbejderen”: Laver kompromier som er uholdbare for dem og behager andre også alt for meget. De har ikke “råd” til at samarbejde mere og har meget stort behov for at få lov til at udtrykke deres meninger.
“Nejsigeren”: Siger nej til alt, trods, ofte et skridt tilbage udviklingsmæssigt. Det handler meget om hvad de kan sige nej til ikke hvad de har brug for.
De udvikler begge angst fordi de er ude af stand til at beslutte sig for hvad de skal finde
sig i og hvornår de skal sige fra.
Prøv at stimulere interitetsdelen, den er der meget tidligt i udviklingen så også ved små børn. Det kan komme meget tøvende, så spørg ind til det (“Hvad er der galt””Jeg vil gerne høre det lidt det var”), hør efter de små signaler. Har de en fornemmelse af hvad der kan hjælpe dig, inviter til dialog.Behøver ikke komme med løsninger, spørg “hvad gør det ved dig, hvad kan hjælpe dig, hvad plejer at hjælpe”, folk vil gerne føle sig set, hørt, følt.

Det er også vigtigt at mærke efter hvordan man selv har det. Når man har med angste patienter kan man selv blive trukket med ned. Husk din egen integritet og at sige fra hvis du ikke kan håndtere tingene. Er jeg i ro nu? Varetage ens egen integritet, tid og overskud.
Relationskompetancer: Vi skal møde forskellige mennesker på forskellige præmisser. Ikke at fralægge men at forvalte.
Udvikle dig selv, hvil i dig selv, kend dig selv og dine grænser
Tage ansvar for forløbet på dine
skuldre og sig fra hvis du ikke magter det.
Få sparring som også siger når man gør noget skidt.

Nogle simple midler til at hjælpe folk gennem en angstfremkaldende behandling
1: Empati: Løfter dem i tydelighed, understøtter deres udtryk
2: Forskelle: De skal kunne mærke forskelle godt/skidt, skal selv mærke efter, vi skal ikke nødvendigvis fjerne hvordan det er.
3: Tillade andre udtryksformer
4: Hvordan kan de klare det. Behandlingen skal tilrettelægges efter deres behov, at de mærker at man gør sit beste.

Eksempler pga spørgsmål fra salen:
Sure forældre over hvordan man laver behandlingen: “Jeg kan se I er frustrerede/ikke glade” – løft dem op i integritetsdelen – men du behøver ikke efterkomme det. “Sådan gør jeg tingene” – hold på din egen integritet.
Barn med hånden over munden eller lignende: Tal med dem, spørg hvad der er galt, forslå hvad det kan være, vise hvem man er, evt vise man selv er sårbar.

Til sidst lidt om sorg:
Gennemlev
din sorg – dog uden at bede om/forvente situationen ændre sig. Forvent ikke at andre ændre sig. Græd ol. så du kan komme videre. Giv kompromier du har råd til. Det lykkes ikke altid at opnå enighed, nogle gange skal det ikke ende lykkeligt

Rod Moore, Skam og flovhed

Rod Moore havde lavet en rigtig god og informativ powerpoint-fremvisning, med mange gode fakta og eksempler. De vil være at finde på hjemmesiden.

I meget korte træk:
Lidt bange – ofte i forbindelse med smerte og ubehag
Meget bange – ofte med flowhed
Hold øje med flovheden, forsøg at takle det det tidligst muligt i forløbet.
Økonomi

Da der ikke er nogen overenskomstmæssig ydelse bruger både Else og Maj-Britt at tage et tidsbaseret tillæg. De har begge en ca timepris de skal opnå. Der bliver understreget vigtigheden af at huske at informere patienten om dette.