Årsmøde 2011 af Jack Øgendahl

Årsmøde i Dansk Selskab for Odontofobi.

Jack Øgendahl, tandlæge

For andet år afholdt DSO den 28 maj sit årsmøde på Parkhotel i Odder. Formand
Else Baden Jensen bød velkommen til de 30 deltagere, et flot fremmøde ud af 53
medlemmer. Foreningen, der er for hele tandplejeteamet, er nu etableret med en
hjemmeside, hvor alle kan søge oplysning om formål, gode råd, aktiviteter, læse
artikler, og få kontakt til medlemmer og behandlingsmuligheder.

Dagens hovedemne var en introduktion til mindfullness meditation (MBKT)
ved tandlæge, psykoterapeut og MBKT instruktør Mariann Lundgren Andersen,
set i relation til at arbejde med behandlingsangste, børn, unge og voksne, og
betydningen af selv at være i balance uden stress. Med foredrag og indlagte
øvelser om formiddagen, og workshop om eftermiddagen med mulighed for
nærmere at afprøve teknikken.
MLA fortalte først levende om sit virke som aktiv
tandlæge i Danmark over et
ophold i Indien og tilbage igen, med mange spændende udfordringer gennem
årene, med en bagage bestående af mesterlære i meditation, gestaltterapi,
studier i filosofi, teologi og psykologi, der førte frem til en i dag etableret
psykoterapeutisk praksis med samtaleterapi, parterapi og sjælesorg.
Herefter fulgte en indføring i tanker bag mindfullness, om angst som en del af
vore betingede reflekser, den afsmittende effekt på patienten ved som behandler
at være i balance gennem meditation, den vigtige opmærksomhedstræning,
teorier og neurologiske mekanismer bag meditation, gennemgang af den
kognitive diamant, om eksistentielle livsvilkår, og senere om hjernetræning og
hjernens funktioner.
Undervejs var der indlagt små sekvenser med mulighed for at afprøve
meditationsøvelser. Der er dokumenteret helende virkning ved brug af
mindfullness på en lang række sygdomme, bl.a. fibromyalgi, træthedssyndrom,
kronisk piskesmæld,
spiseforstyrrelser, cancer og parkinson.

Eftermiddagen startede med, at tandlæge Rikka Poulsen og psykolog Søren
Staugaard fremlagde resultaterne af en netop afsluttet prospektiv undersøgelse
af effekten på en kort intensiv behandling i daglig praksis af patienter
med tandlægeskræk. Den praktiske del af undersøgelsen blev foretaget på
tandklinikken i Hjelmensgade i Århus i 2007-2009, og den videnskabelige del
blev siden bearbejdet af psykologer på Århus Universitet. I undersøgelsen,
som med sine 106 patienter er en af de største på området, og den første
herhjemme, rejses spørgsmålene: virker kort intervention, hvem virker den
overfor, og er virkningen langtidsholdbar. Desværre var der afsat alt for kort

2

tid til en mere uddybende dialog mellem de to ansvarlige og mødedeltagerne,
men undersøgelsen vil forhåbentlig blive publiceret inden længe i diverse
fagtidsskrifter, hvorved det bliver muligt at nærlæse resultaterne.
Kurset
fortsatte med to workshops. Den ovenfor omtalte i mindfullness
meditation ved MLA. Den anden omhandlede TAT – Tapas Acupressure
Technique ved tandlæge og psykoterapeut Else Baden Jensen. TAT er en
overraskende hurtig og effektiv helingsmetode, som kan anvendes på et bredt
spektrum af problemer spændende fra voldsomme traumer og post traumatisk
stress til allergier og fobier. Metoden er let at lære og kan anvendes til
selvbehandling med stort udbytte. Børn har stor glæde af metoden og reagerer
oftest med en hurtigere heling end voksne.
Til slut blev dagen rundet af med dannelse af lokale erfa-grupper samt
evaluering. Næste møde i foreningen bliver generalforsamling i oktober.

Categories: Referater Tags: Tags: , , ,

Årsmøde 2011 af Alice Kristensen

Referat fra årsmøde DSO (dansk selskab for odontofobi) 28.5.2011

For 2. gang i dso´s historie løb et årskursus af stablen. En herlig Maj dag mødtes ca. 40 tandplejere, tandlæger og en enkelt klinik assistent op til kursus. Alle med samme interesse. At forebygge og behandle tandlæge angst.
Temaet på dette års kursus var Meditativ Mindfulness.
Når man arbejder med angste patienter, er det meget vigtigt at vi som behandlere er nærværende og opmærksomme. Mariann Lundgren Andersen, mindfulness træner, Tandlæge, MBCT, MBST, gav os et mindre intro kursus, både i teorien bag mindfulness og i de mere praktiske ting, som kan hjælpe på vej til en bedre meditation.
Som behandler er det tilfredsstillende at gøre noget godt for patienterne. Men det er svært at være ”god” ved patienterne, hvis man ikke er ”god” ved sig selv. Dette skal forstås som, at vi er nødt til selv at være rolige, fordomsfrie, bevidste, tilstede i
nuet når vi har patienterne i stolen. Ellers når vi ingen vegne med dem. Meditation har hjulpet mange behandlere til at finde roen, være opmærksomme på en bestem måde. Når vi har urolige/angste patienter i stolen, kan det være svært ikke at lade sig påvirke af fortiden. Vi har tanker, der hurtigt rutsjer tilbage til situationer, hvor panik måske er opstået eller behandlingen på andre måder er kørt af sporet. Ved meditation kan man træne sin hjerne op til at anerkende disse tanker, men også flytte dem væk fra fokus. Kun derved kan der blive fokus på opmærksomheden omkring den aktuelle patient.

Du kan ændre en oplevelse i stolen, bare ved den måde du er opmærksom på.

Men meditativ mindfulness kan desværre ikke læres bare ved en lille introdag. Det tager minimum 8 uger. Vi fik i løbet af dagen prøvet flere gange at ”meditere”. Mariann ringede 3 gange med små buddhistiske klokker, og førte os ind i meditationens verden med sin blide og rolige stemme. Efter at have
prøvet dette på egen krop, kan jeg godt forstå, at de kræver både indre og ydre ro at kunne meditere. 

Efter en lækker frokost blev der løftet sløret for en helt ny, endnu ikke offentliggjort, prospektiv undersøgelse.
Rikka Poulsen, tandlæge, psykoterapeut MPF og Søren Staugaard, cand.psych., PhD, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, har undersøgt :

  • Om kort intensiv terapeutisk behandling inden tandbehandling virker?
  • Hvem virker den så på? (kan man være FOR bange?)
  • Er virkningen langtidsholdbar?

I undersøgelsen deltog 102 patienter. 73 % kvinder. Aldersgennemsnittet var 41 år.
Uden at løfte sløret alt for meget, kan man roligt sige at terapeutiske samtaler inden tandbehandling virker ret godt på behandlingsangste patienter. En undersøgelse, den første af sin art i Danmark, som vi glæder os rigtig meget til bliver offentliggjort.

Eftermiddagen var delt op i 2 mindre sessions man kunne melde sig til:
n

  1. Mindfulness meditation, med flere meditations seancer, samt yderligere teori.
  2. TAT- Tapas Acupressure Technique/ Tandlæge og psykoterapeut Else Baden-Jensen. – En overraskende hurtig og effektiv helingsmetode, som anvendes til problemer som voldsomme traumer, post traumatisk stress, allergier og fobier. www.TATLife.com

Afslutningsvis blev vi delt op i små regionsgrupper, med et lille gruppearbejde.
En rigtig god dag i Odder med at super godt program. Undertegnede gik meget afstresset og i fuld balance derfra, med stort mod til at gå hjem og om ikke mediterer, så tage mange af redskaberne med ind på klinikken.
Håber vi ses næste år til årsmøde i maj i DSO. Se mere på www.odontofobi.org

Kærlig Hilsen
Alice Kristensen. Tandplejer

Categories: Referater Tags: Tags: , , ,

Nyhedsbrev April 2011

n

Nyt
Detter er det første nyhedsbrev fra Dansk Selskab for Odontofobi. Normalt vil det kun blive sendt til medlemmer af foreningen.
Ønsker du ikke modtage nyhedsbrevet kan det afmeldes nedenfor.

Årsmødeprogram:

For
fuldt program, tilmeldning og pris klik på linket:


http://docs.google.com/View?id=dhk3jpt3_55g48rqrfs

Links:
Hjemmesiden
Bliv medlem
Hjemmesiden kun for medlemmer
Categories: Nyhedsbreve Tags: Tags: , ,