Medlemmer i specialtandplejen

Har du  vidtgående psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, udtalt tandlægeangst,  behov for sygepleje og pædagogbistand, og kun vanskeligt kan udnytte  almindelige tandplejetilbud, kan du få hjælp i kommunal eller regional  specialtandpleje.

Henvisning skal ske til den kommunale  specialtandpleje, og foretages af din kontaktperson, psykolog, læge, tandlæge,  bosteder for udviklingshæmmede og psykisk syge, eller pædagoger i pleje- og  omsorgssektoren. Der er knyttet egenbetaling til  specialtandpleje.

Den kommunale specialtandpleje foretager en  faglig vurdering for at afdække dit behandlingsbehov og mulighederne for at  opfylde disse. Kommunen kan henvise til regional specialtandpleje, hvis den  ikke selv kan løse opgaven, herunder behandling i helnarkose.

Region Midtjylland

Christina Krohn, tandlæge, Odder,   www.tandplejen-odder.dk

Tina Jønck, tandplejer, Specialtandplejen Gentofte Kommune