Det står vi for

Dansk selskab for Odontofobi er et selskab som arbejder med behandling af odontofobi.

Hent vores folder her

Selskabet definerer arbejdet med odontofobi som en tværgående disciplin, der trækker på viden fra odontologi, psykologi, medicin, samfunds- og adfærdsvidenskaber til fremme af oral sundhed og løsning af odontologiske problemer hos mennesker med tandbehandlingsangst af forskellig sværhedsgrad.

Selskabets formål er:

 • At fremme og styrke kliniske behandlingsmuligheder for odontofobi gennem uddannelse, udvikling, og forskning.
 • At fremme og styrke den forebyggende indsats i forholdet til odontofobi i befolkningen.
 • At udbrede specifik viden om odontofobi blandt tandplejepersonale.
 • At udbrede viden om odontofobi i samfundet.
 • At være hørings- og samarbejdspartner for relevante myndigheder.

Formålet søges opfyldt ved:

 • Udveksling og formidling af viden om odontofobi indenfor tandlægefaget og tværfagligt.
 • Kursus- og foredragsvirksomhed, samt gennem litteratur henvisninger.
 • At skabe netværk for personer med interesse for behandling af odontofobi.
 • At være initiativtager til eller samarbejdspartner for projekter af klinisk og forskningsmæssigt art nationalt og internationalt.
 • En udadrettet information af og dialog med befolkningen omkring odontofobi.
 • At arbejde for, at forbedre økonomiske vilkår for behandling af patienter med odontofobi.