Links

Dansk Dental Akupunktur Selskab http://www.akupunktur-ddas.dk/

Dansk Pædodontisk Selskab http://www.pedodonti.dk/

Dansk Selskab for Klinisk Hypnose http://www.hypnoterapi.com/

Dansk Tandplejerforening http://www.tandplejerforeningen.dk/

De Offentlige Tandlæger https://www.doft.dk/Sider/DeOffentligeTandlaeger.aspx/

Københavns Tandlægeskole: http://www.odont.ku.
dk/

Norsk forening for odontofobi:   http://www.tannlegeforeningen.no/

Tandlægebladet: www.tandlaegebladet.dk

Tandlægeforeningen http://www.tandlaegeforeningen.dk/

Tankefeltsterapi www.elsebaden-jensen.dk/tat.html

Tapas Acupressure Technique http://www.tatlife.com/

World Center for EFT http://www.emofree.com/