Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019 d. 5. oktober kl. 10.30

for Dansk Selskab for Odontofobi

på Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24 5000 Odense C.

DOWNLOAD PROGRAMMET HER (PDF)

Dagsorden:

1 : Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen indstiller henholdsvis Susanne Gregersen og Dorte Kocemba.

2 : Formandsberetningen.

Ved formand Christian Daric-Schjøtt.

3 : Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

Ved kasserer Tom Gregersen.

4 : Fastsættelse af kontingent.

Pga. usikkerhed om foreningens fremtid anbefaler bestyrelsen at undlade kontingentopkrævning for 2020

5 : Indkomne forslag

Foreningens fremtid.

6 : Valg til bestyrelse for 2 år ad gangen.

Tom Gregersen, Dorte Kocemba og Christian Daric-Schjøtt er på valg og kan genvælges.

Suppleanten er vakant, men der kan vælges en.

7 : Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.

Revisor: Susanne Rames er på valg og ønsker genvalg.

Revisorsuppleant: Susanne K. Gregersen er på valg og ønsker genvalg.

8: Eventuelt

Husk at intet kan besluttes – kun diskuteres.

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag d. 26/9 2019 på mail: tom@lykke-gregersen.dk