Tandlægeskræk logo

Kursus og Generalforsamling i DSO

 

 

Hvor og hvornår:


Grønlykkevej 30, 1. sal. 5000 Odense

Lørdag den 5. september 2015

Kl. 9.30 til 16.00

 

 

Program:


Kl. 09.30: Morgenkaffe

Kl. 10.00 – 12.00: Patientens synsvinkel ift angst for tandbehandling v/ Karin Dyhr

Karin Dyhr vil fortælle noget om den voldsomme angst for tandbehandling, man ofte finder hos mennesker, som har været udsat for seksuelle overgreb eller andre traumer (ofte med diagnosen Borderline Personlighedsforstyrrelse).

Hun bestriver levende, hvordan man som patient kan opleve, at selv de mindste ting i en tandbehandlings situationen kan trigge gamle voldsomme belastende erindringer og derfor risikerer at fremkalde dissociation og evt. egentlige flashbacks med panikanfald.

Karin vil også give nogle ideer til, hvordan denne angst på relativt enkle måder kan lettes eller måske helt fjernes, så tandbehandlingen ikke længere er re-traumatiserende for patienten. Samtidig kan behandleren undgå den forvirring og det stress, der måtte opstå og det måske deraf følgende ubehag og måske endda angst for at skulle behandle den pågældende patient fremover.

 

Der vil blive tid til spørgsmål og debat

 

Kl. 12.00 – 13:00: Frokost

Kl. 13.00 – 14.00: Fortsætter hvor vi slap v/ Karin Dyhr

Kl. 14.00 – 15.00: Generalforsamling og valg til bestyrelsen

Kl. 15.00 – 16.00: Ny metode til at hjælpe store befolkningsgrupper med tandlægeskræk / Cope it ved tandlæge Jesper Gilling og produktudvikler Peter Bering

Cope It fortæller om deres erfaringer med at hjælpe mennesker med tandlægeskræk via en teknologisk platform på klinikkerne. Data viser, at problemet er uforandret gennem de sidste 20 år, når vi kigger generelt i DK. I oplægget vil tandlæge Jesper Gilling og CPO Peter Bering vise, hvordan Cope it platformen anvendes til at systematisere og skalere indsatsen mod tandlægeskræk og fremvise data fra flere deltagende klinikker, hvor en række opsigtsvækkende pointer drages frem.

Der vil være mulighed for at arbejde hands on med systemet.

Cope It er en dansk virksomhed med en vision om at nedbringe antallet af mennesker med angst/frygt for tandbehandling. Vi har nu en platform til at tilvejebringe en systematik i indsatsen for at hjælpe både patient og personale. Platformen består af 3 dele:Klinikapp, Infoskærm og Cope it app. Systemet tilbyder en ny (og mere hensigtsmæssig) strategi for at gå til tandlægen.

16.00: Opsummering v/ formand Else Baden-Jensen.

 

 

Pris og tilmelding:


Kursuspris:

ikke-medlemmer: 900 kr. Medlemmer: 800 kr.

Kurset er for hele teamet.

Tilmelding og Betaling senest: til Alice Kristensen

på E-mail: alicektandplejer@gmail.com med angivelse af navn, adresse og fag.

Ang. betaling fra offentlige klinikker: Oplys venligst EAN, klinikadr., kontaktperson og hvem der deltager til kursus

Øvrige betalende indbetaler på Nordea Reg. nr. 2370 Konto nr. 3493466193 på betalingen anføres: ÅM 2015(årsmøde) samt navn