Litteratur

På denne side ses den litteratur som medlemmerne anbefaler til hinanden. I højre side kan du klikke dig til flere artikler.

Litteraturhenvisninger:

LITTERATUR

Angstbogen: angstens symptomer, årsager og behandling / af Jes Gerlach (red.) Kbh. : Psykiatrifondens Forlag, 2008. – 303 sider, kr 295 : Angstbogen indeholder den nyeste viden om angst. Der er grundige beskrivelser af angstens symptomer, diagnoser, årsager og behandlingsformer og om hvad personen og familien kan gøre.

Angst – følelsen af at miste kontrollen: 15 angstramte skriver deres historie og psykolog Michelle Ulrichsen beskriver de forskellige angstformer og behandlingsmuligheder / redaktion: Birgit Madsen.
Vejle : Kroghs Forlag, 2006. – 216 sider, kr 249: Om mennesker, der har levet med eller stadig lever med angsten i hverdagen, beskriver, hvordan deres liv er, hvordan behandlersystemet opleves og hvilke konsekvenser angsten har haft.

Angsten i kunsten: ti danske kunstnere fortæller. – Psykiatrifondens Forlag, 2008. – 223 sider, kr 250: Interviews med 10 kunstnere der fortæller om deres angst og hvordan angsten påvirker deres kunst Indhold: Naja Marie Aidt ; Jørgen Leth ; Katrine Gislinge ; Peter Høeg ; Kirsten Thorup ; Henrik Nordbrandt ; Cathrine Raben Davidsen ; Ib Michael ; Ghita Nørby ; Michael Kvium ; Rasmus Nejst Jensen: Hvad er angst? ; Hvorfor bliver man angst? ; Hvordan behandler man angst?

Grundbogen om angst. / Esben Hougaard i samarbejde med Nicole K Rosenberg og Tine Falk. Kognitiv behandling af angst og panik. En vejledning for klienter og behandlere.
Dansk Psykologisk Forlag.

Hypnosis and communication in Dental Practise. / David Simons, Cath Potter, Graham Temple.

Munhälse: sjukdom och funktionshinder. / Bitte Ahlborg og Marie-Louise Sellgren (red.), med bidrag ved en række sygehustandlæger. Mun-H-Center förlag, Göteborg 2007. – 106 sider: Kortfattet vejledning for tandplejepersonale som behandler voksne patienter med somatiske eller psykiske sygdomme, funktionsnedsættelser eller bidafvigelser.

Psykofarmaka: behandling af psykiske lidelser med nervemedicin. / af Jens Gerlach og Per Vestergaard. Psykiatrifondens Forlag, 1998. – 256 sider: Lettilgængelig bog om nerve- og sovemedicin, med indsigt i forskning og de mekanismer der udgør det biologiske grundlag for tanker og følelser. For de der har behov for reel viden om psykofarmaka.

ARTIKLER

Angst for tandbehandling (Download PDF) / Rikka Poulsen. Artiklen har været bragt i Tidsskrift for Psykoterapi nr. 1 2018.

Angst og sanseindtryk. Er der sammenhæng mellem patientens angst og den karakteristiske lugt i tandlægeklinikken? / Mette Høiberg og Lene Høiberg. Tandlægebladet 2008, nr. 10.

Hva er tannlegeskrekk, og hvordan kan den diagnostiseres? / Gerd kvale, Gunilla Klingberg, Rod More og Heikki Tuutti. Tandlægebladet 2003, nr. 1. Artiklen redegør for de tre begreber frygt, angst og fobi, og relaterer til tandlægeskræk. Samt en introduktion og oversigt over metoder til kortlægning og diagnostisering af tandlægeskræk.

Patienter med tannlegeskrekk – hvordan planlegger man behandlingen? / Magne Raadal, Gerd Kvale og Erik Skaret. Tandlægebladet 2003, nr. 1. Artiklen omtaler principper for behandlingsplanlægning af stærkt ængstelige og fobiske patienter.

Tandlægeskræk: 10 gode råd. / Erik Friis-Hasche og Mette Engelbrecht. Tandlægebladet 2007 nr 15 s 1176-1182.