Baggrund

Omfanget af tandlægeskræk

Det anslås, at 40% af den danske voksne befolkning lider af tandbehandlingsangst, 10% i en sådan grad, at de undgår at gå til tandlæge.

Konsekvensen heraf er, at man kommer ind i en ond cirkel, hvor man udskyder tandlægebesøget, får dårlige tænder med smerter, man bliver skamfuld, frygten for dårlige nyheder bliver større og dermed forværres tandbehandlingsangsten.

 

Hvad er det vi vil

Siden 2006 har et netværk af tandlæger, der beskæftiger sig med behandling af tandlægeskræk, jævnligt holdt møder, delt tanker og erfaringer. I forlængelse heraf blev Dansk Selskab for Odontofobi stiftet i november 2009, med fokus på hele tandplejeteamet. Flere medlemmer har supplerende uddannelse af forskellig art, f.eks. hypnose, tankefeltsterapi, akupunktur, psykologi og andre terapeutiske uddannelser.

Dansk Selskab for Odontofobi er tænkt
som et forum for erfaringsudveksling og for opbygning af videreuddannelse. Målet er at udbrede og udvikle behandlingsformer for patienter, som lider af frygt, angst eller fobi i forbindelse med tandbehandling.